Iz MUP-a je saopćeno da su, kroz operaciju koju je sprovela Agencija, te osobe indicirane kao nosioci malignog utjecaja sprovedenog za interese stranih službi.

- U sklopu kontinuiranih i koordinisanih aktivnosti koje sprovode MUP i Agencija, a u okviru svojih zakonskih ovlaštenja, preduzete su mjere i radnje u cilju uskraćivanja boravka i zabrane ulaska za 28 stranih državljana - kaže se u saopćenju.

Navodi se da će MUP i Agencija, zajedno sa ostalim crnogorskim institucijama, nastaviti da prate sigurnosne rizike.

- I u skladu sa tim preduzimati sve raspoložive mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju zaštite nacionalne sigurnosti i interesa Crne Gore - dodaje se u saopćenju.