U odluci se ističe da je osnivač društva Vlada Crne Gore sa udjelom od 100 posto. Ovakva odluka donesena je nakon što je Vlada sredinom decembra odlučila da ugasi nacionalnu aviokompaniju Montenegro Airlines zbog nelikvidnosti.

Osnovni kapital nove avio-kompanije je 30 miliona eura i bit će uplaćen u roku od godinu dana od registracije kompanije, u jednoj ili više tranši, od čega će četiri miliona eura biti uplaćeno prilikom registracije.