Zato je pozvao na osnivanje hrvatskog entiteta u BiH.

- Imamo sve instrumente u svojim rukama i možemo riješiti hrvatsko pitanje. Već sutra možemo osnovati hrvatski entitet i hrvatsku banku u BiH. Prebaciti sav platni promet općina, kantona i preduzeća preko nje. Sada smo zreliji i znali bismo kako to učiniti. Imamo i svoje partnere koji su članovi u EU. Ova generacija ima kapacitet za to - poručio je Raguž.

Predložio je preustroj Federacije BiH u skladu s temeljnim načelima Washingtonskog sporazuma i osnivanje dva velekantona Posavsko-herceg-bosanskog kao većinskog hrvatskog entiteta i Bosanko-podrinjsko-krajiškoga kao većinskoga bošnjačkog entiteta. Formirala bi se i tri distrikta koji su zajedničko suvlasništvo ova dva kantona PHB i Kantona BPK: Distrikt Travnik, Distrikt Uskoplje-Gornji Vakuf i Distrikt Mostar.

- S ovim bi se modelom praktično za 58 posto reducirao birokratski aparat. Federacija bi postala konfederacija s dva velekantona što bi anuliralo kasnije u potpunosti federalni nivo. Imali bismo jedinice lokalne samouprave, dva velekantona i državni nivo - objasnio je Raguž.

Na pitanje hoće li učestvovati na sjednici Hrvatskoga narodnoga sabora 19. februara kazao je kako ne želi prejudicirati ispred svoje stranke, o njoj će razgovarati i odluku donijeti uskoro.