- Za nas u HSP-u BiH krajnje je neumjesno i potpuno neprihvatljivo da neko od predstavnika hrvatskog naroda omalovažava žrtve naših branitelja, hiljade ranjenih i poginulih, te desetke hiljada prognanih Hrvata na način kako to čini Dragan Čović. Podsjećamo da je iz RS-a nestalo oko 95 posto naših sunarodnjaka i ne vidimo niti jedan razlog zašto bismo mi Hrvati trebali veličati, čuvati ili diviti se toj činjenici. Mi nikome ne osporavamo da lično ili kolektivno voli i podržava jedan od entiteta, ali neko koga je birao hrvatski narod morao bi imati više osjećaja za rane svog naroda - naveli su iz HSP-a BiH.

Zbog svega traže da se Odluka o dodjeli javnog priznanja Počasni građanin Općine Orašje koja je dodijeljena Draganu Čoviću stavi van snage.