Naime, sjednica Komisije za izbor i imenovanje Zastupničkog doma FBiH na kojoj je trebalo da se predloži kandidat / kandidati za sudiju Ustavnog suda je prekinuta i ne zna se da li će se i kada nastaviti. Prije sjednice članovi komisije iz SDA i DF-a su tražili da se lista uspješnih kandidata uputi u Zastupnički dom FBiH kako bi zastupnici glasali o svim dok HDZ zagovara da se u Parlament uputi samo kandidat sa vrha liste Marin Vukoja.

- Pošto vidim da se namjerno manipuliše sa informacijama o izboru sudije Ustavnog suda BiH i da se želi predstaviti kako je struka izabrala i bodovala najboljeg kandidata, kao član Komisije za izbor i imenovanja Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, želim javnost informisati da je izvještaj Radne grupe za izbor sudije Ustavnog suda BiH upućen na Komisiju za izbor i imenovanja.

Iz Izvještaja je jasno da se sastav Radne grupe mijenjao. Radna grupa koja je provela konkursnu proceduru u kontekstu objave Javnog poziva i obavljanja formalnih poslova, bila je u sastavu Mladen Bošković, predsjednik, Ismet Osmanović, Samer Rešidat, Hakija Zajmović, Božana Banduka.

Najvažnije je napomenuti da su Hakija Zajmović i Božana Banduka predstavnici Udruženja sudaca Federacije BiH. Komisija za izbor i imenovanja je u međuvremenu izmijenila sastav Radne grupe - pojašnjava Čomor i dodaje:

- Radna grupa koja je obavila intervjue i izvršila bodovanje bila je u sastavu Mladen Bošković, predsjednik, Rasim Smajlović, Irfan Durić, Hakija Zajmović, Božana Banduka. Predstavnici "Trojke" su opet spinovali kako je struka izabrala i napravila listu po kojoj je Marin Vukoja prvorangirani. Apsolutna je neistina da je struka napravila rang-listu.

Ponavljam, samo su dva člana iz struke, kao predstavnici Udruženja sudaca, Hakija Zajmović i Božana Banduka. Nezvanično, po informacijama koje imamo, jedan predstavnik/ca Udruženja sudaca i jedan predstavnik politike dali su više bodova Saneli Gorušanović-Butigan. Drugi predstavnik/ca Udruženja sudaca i ostala dva predstavnika politike dali su više bodova Marinu Vukoji.

Potom je Čomor zaključio.

- Predstavnici politike u Radnoj grupi su odlučili, a ne struka. Kao član Komisije za izbor i imenovanja ću tražiti da se na Parlament FBiH pošalje kompletna lista uspješnih kandidata. Neka svi članovi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine glasaju po vlastitoj procjeni, savjesti i neka svako preuzme odgovornost za svoj izbor i odluku.

Dragan Čović treba dati odgovor na pitanje da li izjavom da opet dva Hrvata trebaju biti u Ustavnom sudu i insistiranjem da samo Marin Vukoja bude predložen, ne priznaje da je Sanela Gorušanović-Butigan Hrvatica? I šta je sa ostalih osam Hrvata s liste, koji također ispunjavaju uvjete? Je li Dragan Čović i njihovo nacionalno izjašnjenje dovodi u pitanje - kazao je Čomor.