Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo zbog obilježavanja bajramskog praznika u utorak, 4. juna 2019. godine organizovat će cjelodnevne dežure.

Od 7.30 do 20 sati radit će Dom zdravlja Centar, Vrazova 11, dežurat će za općine Centar i Stari Grad, Dom zdravlja Novo Sarajevo, Bihaćka 2, dežurat će za općinu Novo Sarajevo i Novi Grad, Dom zdravlja Ilidža, Mustafe Pintola 1, dežurat će za općinu Ilidža, Dom zdravlja Hadžići, 6 mart 14, dežurat će za općinu Hadžići, Dom zdravlja Vogošća, Igmanska 52, dežurat će za općinu Vogošća, Dom zdravlja Ilijaš, Bogumilska 6, dežurat će za općinu Ilijaš.

Ambulanta porodične medicine Trnovo dežurat će za općinu Trnovo. Dežura na ovom lokalitetu trajat će od 8 do 16 sati, saopćeno je iz Press službe JU Dom zdravlja KS.