Posebno se apeluje na pravne osobe koje izvode radove na građevinskim objektima da ne ostavljaju predmete koji bi uslijed jakog vjetra mogli pasti sa krovova objekata, građevinskih skela i sl. i time ugroziti sigurnost prolaznika.

Također, stanovništvu je upućen apel da na svojim balkonima i drugim otvorenim prostorima ne ostavljaju predmete koji bi mogli usljed vjetra ugroziti sigurnost prolaznika, te da ne parkiraju svoja vozila u blizini velikih stabala.

Općinske službe civilne zaštite trebaju staviti svoje snage zaštite i spašavanja u pripravnost, kao bi one bile spremne da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguje na najavljene jake udare vjetra na području svojih općina, saopćio je Press KS.