Cikotić je informisan o pripremama za vježbu "Brzi odgovor 2020" kao i pojedinostima o ovoj vježbi koja počinje 31. augusta. Ovim su bile obuhvaćene i sveobuhvatne mjere predostrožnosti koje EUFOR poduzima kako bi se opasnost od COVID-19 svela na najmanju mjeru.

Cikotić je rekao da se unaprijed raduje nastavku izravne i sveobuhvatne suradnje s EUFOR-om na pitanjima vezanim za sigurnost i stabilnost građana BiH.