Razgovarano je i o trenutnoj migrantskoj situaciji u BiH, saradnji u ovoj oblasti te mjerama koje Ministarstvo i nadležne agencije planiraju poduzeti za rješavanje ovog sigurnosnog i humanitarnog izazova.

U ovom segmentu najavljen je nastavak pomoći i podrške Evropske unije institucijama BiH u cilju efikasnijeg upravljanja migracijama u BiH.

Jedna od važnijih preostalih obaveza je potpuna provedba Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji sa EUROPOL-om, odnosno uspostava kontakt tačke za saradnju sa EUROPOL-om i slanje oficira za vezu u sjedište EUROPOL-a u Hagu.

Ocijenjeno je da je puna saradnja sigurnosnih agencija BiH i Evropskog policijskog ureda od obostrane važnosti u borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma.