Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić je kazao da ima informaciju da je Evropska unija do sada dala 70 miliona eura, ali da je taj novac upućen Međunarodnoj organizaciji za migracije.

- Na jučerašnjem sastanku koji je uključivao predstavnike međunarodnih organizacija, Evropske komisije, dobio sam podatak da je Evropska unija od početka krize, od 2017. do sada, 70 miliona eura usmjerila prema BiH za rješavanje migrantske krize. Prema onome što je moja spoznaja, novac uplaćuju uglavnom Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM). Novac se trošio za plaćanje iznajmljivanje prostora, isplatu plaća uposlenika IOM-a u regionu ili sa prostora države BiH, za nabavku hrane i lijekova za migrante u privremenim prihvatnim centrima... Nemam podatke za druge međunarodne organizacije - rekao je Cikotić.

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija BiH, objasnio je da u okviru Jedinstvenog računa Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo sigurnosti BiH imaju namjenski otvorene račune za uplatu sredstava na ime pomoći za rješavanje migrantskih pitanja na koje uplaćuje UNHCR.

- Na račun Ministarstva izbjeglih uplaćeno je 781.845 KM, na račun Ministarstva sigurnosti, 1,1 miliona KM. Pored ovoga Ministarstvo sigurnosti BiH ima otvoren namjenski račun u okviru jedinstvenog računa na koju je Vlada Republike Češke uplatila 1,8 miliona KM - rekao je Bevanda. 

Majkić je kazala kako nije zadovoljna odgovorima.

- Nisam dobila potpun odgovor na moje pitanje. Očekujem da će do naredne sjednice kompletnu informaciju pripremiti ministar Cikotić - rekla je Majkić.