- U tekstu koji ste objavili, niti ste tražili, niti ste prezentirali mišljenje RTV Visoko, a čija vam je urednica dostupna kad god je to potrebno. To znači da cilj objavljivanja ovog teksta nije bilo iznošenje istine, niti da se objave stavovi svih aktera u priči. Ovo jasno upućuje na jednostranu političku pozadinu koja treba da govori loše o svim protivnicima Stranke demokratske akcije.

U ovom demantiju ćemo vam kratko reći da je apsolutna neistina da je neko od kandidata imao debatna pitanja, a neko ne, što znači da je ovaj tekst iznio laži. Druga naša primjedba se odnosi na to da ste ovim tekstom podržali otvorenu prijetnju aktuelnog ministra Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK, upućenu nama kao mediju, te nama, vašim kolegama, novinarima.

VEZANI TEKST - Strahovlada u Visokom: "Dajte gradonačelnici neka čita pitanja i odgovara, a mi ćemo samo replicirati"

Mislimo da vam ovaj tekst profesionalno ne služi na čast – navodi se u demantu Centra za kulturu, sport i informisanje Visoko.

Faktor je 7. novemra objavio tekst i video, snimak RTV Visoko na kojem Dario Pekić, kanadidat stranke A-SDA i aktuelni ministar unutrašnjih poslova ZDK, na TV Visoko govori da je RTV Visoko pod kontrolom gradonačelnice Amre Babić. Osim toga, Faktor je naveo u tekstu da su Amila Koso, direktorica Javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko u okviru kojeg djeluje i RTV Visoko a na kojoj se održavaju debate, donedavno uposlenica Općine Visoko i podrška gradonačelnice Visoko na prethodnim izborima, i prijateljice. RTV Visoko u svom demantiju ništa od toga ne negira. Faktor nije iznio tvrdnju da je bilo ko dobio debatna pitanja. Sve što je izneseno u tekstu su tvrdnje Darija Pekića koje je on rekao direktno u programu RTV Visoko. 

Voditeljica emisije je nakon optužbi Darija Pekića rekla da je "naprosto ostala bez teksta". Dakle, RTV Visoko direktno u programu nija demantovala navode Darija Pekića.