VEZANI TEKST - Spor dvije općine: Stari Grad od Centra traži da ukloni neprimjerene sadržaje na razgraničenju

Ajnadžićevo pismo prenosimo u cjelosti. 

- Dobio sam pismo Vašeg pomoćnika od 11. juna 2020. godine u kojem se traži da Općina Centar ukloni, kako je navedeno, neprimjereni sadržaj iz Ferhadije, na lokaciji razgraničenja općina Centar i Stari Grad.

Vaš pomoćnik Adis Hadžović na jedan književno zanimljiv način pokušava predstaviti stanje na ovom lokalitetu, pa tako kaže da: "postavljeni sadržaji živopisno odražavaju sliku seoskog vašara koji nije primjeren ni za provincijalne sredine", pa me još podsjeća, kao da mi to ne znamo, da je Sarajevo kosmopolitski i multikulturalni grad. U Općini Centar je standard i praksa da se načelnik općine obraća svojim kolegama ili rukovodiocima drugih organa državne vlasti, pa se ni ovaj put neću obraćati Vašem pomoćniku.

To što se Vaš pomoćnik dogovorio na sastanku sa predstavnicima Grada Sarajeva i Općine Centar 2.12.2019. godine valjda treba da se realizira sa kolegama koji se bave ovim pitanjima na jednak način kao i Vaš imenovani pomoćnik. Ipak, imajući u vidu našu dosadašnju kolegijalnu i uspješnu saradnju kao načelnici općina Centar i Stari Grad želim izraziti iznenađenje vjerujući da je Vaš pomoćnik to uradio bez Vašeg znanja izražavajući želju da i dalje, kao načelnici, radimo zajedno u interesu stanovnika naše dvije općine svako čisteći ispred svoga praga.

Dužnost inspekcije Općine Centar je da u skladu sa zakonskim propisima i nadležnostima uklanja sve nelegalne objekte i sadržaje koji nemaju odgovarajuće dozvole, kako na ovom, tako i na ostalim lokalitetima u Centru i na tome radimo u kontinuitetu i bit ćemo predani tom poslu  - poručuje na kraju pisma Ajnadžić.