- Riječ je o čisto kantonalnoj priči i ne treba da se prebacuje na federalni nivo posebno zbog činjenice da su prethodno određeni predstavnici "Trojke" pregovarali sa predstavnicima SDA i DF-a. U tom smislu ne može se reći da su NES i Stranka za BiH uradili nešto neočekivano - rekao je Čavalić .

To je, prema njegovim riječima, bio očekivan slijed događaja.

- Nakon što su određeni predstavnici "Osmorke" pregovarali sa SDA i DF-om na području USK, stvorio se određeni alibi da predstavnici NES-a i SBiH nastave te pregovore i mislim da su pregovori, koji su već rezultirali tim sporazumom, u najboljem interesu građana USK, privrednika jer taj kanton zaslužuje jednu stabilnu vladu. Mislim da će ova vlada sa 20 ruku ruku biti vrlo stabilna - dodao je Čavalić te napomenuo da to u ovom trenutku nije u doticaju sa federalnim nivom gdje je Stranka za BiH zajedno sa NES-om sastavni dio "Osmorke" odnosno šire koalicije sa HDZ-om i koalicionim partnerima.

Predstavnici SDA, DF-a i NES-a sinoć su u zgradi Predsjedništva BiH potpisali koalicioni sporazum o uspostavi vlasti u Unsko-sanskom kantonu. Dio te vlasti, kako je rečeno, bit će i Stranka za BiH u USK čiji će predstavnik svoj potpis na ovaj sporazum staviti naknadno.