Svjedoci smo da veliki broj zastupnika u raznoraznim skupštinama ove države ne opravdaju povjerenje koje su im građani ukazali. Dešava se da pojedini zastupnici nemaju ama baš nikakvih aktivnosti tokom svog mandata. Međutim, postoje i oni drugi, a njihovi rezultati su vidljivi, a rad prepoznatljiv.

Midhat Čaušević je u ovom mandatnom periodu, prema ocjenama Centra civilnih inicijativia (CCI) po više parametara jedan od najaktivnijih, a po broju upućenih inicijativa najaktivniji zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona. Na ovim izborima kandidat je SDA za Skupštinu TK pod brojem 10.

Šta ćete pamtiti iz mandata na izmaku?

Ostao sam vjeran ideji koju živim i na osnovu koje sam dobio mandat i povjerenje građana TK. Građani TK ukazali su povjerenje SDA na Opštim izborima 2014. godine. Na početku mandata SDA je imala 13 zastupnika, mandat smo završili sa 3 zastupnika. Izdaja je pitanje časti. Prema izvještajima Centra civilnih inicijativa mandat završavam kao zastupnik koji ima najviše pokrenutih i realiziranih incijativa u Skupštini TK, ukupno 109. Usvojene inicijative su poboljšale status: studenata, mladih, mladih bračnih parova, infrastrukture u našim školama, života studenata u studentskim domovima...

Šta biste posebno izdvojili iz Vašeg rada u Skupštini TK?

Želim posebno istaći dvije inicijative. Inicirao sam, a zatim je Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade TK usvojila da 25. maj bude proglašen Danom žalosti na području našeg kantona. Tu istu inicijativu je usvojila i Skupština TK. Do usvajanja ove inicijative 25. maj je bio proglašen Danom žalosti na području grada Tuzle.

Više od godine dana sam radio da se realizira incijativa koju sam pokrenuo 2017. godine o izmjeni nastavnog plana za predmet historija za deveti razred osnovne škole gdje bi se izučavao period 1990. do 1995. godine. Inicijativa je usvojena i od ove godine će se realizirati tako da će naša djeca u školi učiti o agresiji, zločinima, genocidu, herojima RBiH, presudama Haškog suda... Istinu o nama ostavljamo budućim generacijama da izučavaju u našim školama. Pored domaćih i stranih opstrukcija uspjeli smo. Istina je naša osveta. Pokrenuo sam proceduru za izmjenu i dopunu "Zakona o porezu na promet nepokretnost i prava" gdje sam tražio da mladi bračni parovi prilikom kupovine prvog stana ili kuće budu oslobođeni poreza od 5 posto. Usvojeno i primjenjuje se.

Koje su to inicijative koje želite pokrenuti?

Ako dobijem povjerenje građana Tuzlanskog kantona u sljedećem mandatu pažnju ću usmjeriti na pitanja koja su u nadležnosti Skupštine TK. Rješavanje problematike mladih, kroz olakšice za biznis ideje i projekte, subvencioniranje kamata na kupovinu stana i poslovnih prostora za mlade bračne parove koji bi služili za pokretanje novih biznisa. Potrebno je povećati, uduplati, sredstva za sport i kulturu, izraditi strategije za mlade i sport sa programom mjera od 2019. do 2025. Također, potrebno je početi korijenitu reformu nastavnih planova i programa sa posebnim akcentom na ishode učenja, započeti uvođenje dualnog sistema obrazovanja u stručnim i tehničkim školama uz teoriju i praksu kroz rad, izraditi strategije predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja na području TK i bolje statusno pozicionirati prosvjetne radnike uz vrednovanje stručnog usavršavanja. Insistirat ću na boljoj pozicioniranosti turizma i predstavljanja potencijala TK, kao i na omogućavanju ostvarivanja prava nezaposlenih majki porodilja neovisno o imovinskom stanju i dodatnom uređenju socijalne zaštite, konkretno dječijeg doplatka i izdataka za socijalno ugrožene kategorije.