Od Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara zatražio je izvještaj o utrošku budžetskih sredstava: tekući transferi  neprofitnim organizacijama u iznosu 106.000KM, koji je predviđen za Kabinet premijera KS, te tekući transfer neprofitnim organizacijama u iznosu 206.300 KM, koji je predviđen za Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine KS.

Čampara je od Ministarstva zatražio i da mu se pojasni na temelju kojih razloga, potreba, kao i na temelju kojih zakonskih pretpostavki je došlo do povećanja iznosa u navedene dvije pozicije, i to176.300 KM u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg i 23.0000 KM u Kabinetu premijera KS.

Iz odgovora koji je dobio, a odnosi se na period utroška sredstava januar- august ove godine, jasno je da je predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković već izdašno podijelio 203. 300 KM raznim udruženjima i pojedincima, pa čak i privatnim firmama.

I premijer Edin Forto je potrošio sav novac u iznosu od 106. 000 KM. Prema informacijama Ministarstva finansija KS 60.000 KM uplaćeno je u Budžet Općine Srebrenica za organizaciju obilježavanja godišnjice genocida 11. jula, te 46.000 KM na ime naknada Timu za monitoring i koordinaciju Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo.