Inicijativu za subvenciju boravka djece u privatnim vrtićima, kako bi sva djeca mogla imati ovo pravo, podnio sam u vidu amandmana na Prijedlog budžeta KS, a Fortina vlada je odbila taj prijedlog, izjavio je zastupnik u Skupštini KS Aljoša Čampara.

-Šest mjeseci kasnije Fortina vlada je isti taj amandman, koji su odbili samo zato što je naš, predstavila kao svoju inicijativu i sada se hvale time. To su činjenice. Ista je stvar i sa prijedlogom zapošljavanja 50 novih odgajatelja u JU "Djeca Sarajeva". To sam predložio kao zastupnik u januaru, Fortina vlada je to odbila, a onda istu tu inicijativu predstavlja kao svoju. To nije način rada jedne ugledne institucije - kazao je Čampara, saopćila je SDA Sarajevo.

Naravno, dodaje, najvažnije je da se inicijativa realizira, ali je "nepravedno i uskogrudno, pa rekao bih čak i diskriminatorno da Vlada odbija inicijative, samo jer dolaze od zastupnika, a onda iste te inicijative predstavlja kao svoje". 

-Ako bi se postavilo populističko pitanje – "zašto to nije urađeno prošlih godina", podsjećam da Fortina vlada KS ima 200 miliona veći budžet nego Zoljeva vlada, te samim time i veće finansijske mogućnosti i odgovornosti. Nadam se da će i druge naše inicijative prihvatiti, ali da ih više neće pokušavati predstaviti kao svoje, jer nema potrebe za time - zaključio je Čampara.