Nakon što je zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica usvojen u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja je pozvao delegate Doma naroda da podrže ovaj zakon. Ukazuje da bi time demobilisani borci nakon devet godina ponovo dobili svoj zakon. Podsjetio je da Federacija BiH na godišnjem nivou sada izdvaja 600 miliona KM za boračko-invalidsku zaštitu.

Neće biti prevelik teret za kantone 

- Zahvalio bih se svim parlamentarcima, imali smo 73 glasa "za" ovaj zakon. I naravno da se zahvalim predstavnicima boraca koji su bili u Radnoj grupi i propratili ovo sve. Njihov zahtjev je i danas, a evo i molba i zahtjev prema parlamentarcima u Domu naroda, da usvoje tekst u ovom obliku u kojem je usvojila Radna grupa. Iskreno se nadam i očekujem da će u četvrtak i na Domu naroda biti usvojen zakon u ovom tekstu u kome je usvojio Zastupnički dom, kako bi naši saborci koji su u stanju potrebe mogli predavati svoje zahtjeve i početi ostvarivati prva prava po ovom zakonu - rekao je za Faktor Bukvarević.

Pojašnjava koje su nadležnosti kantona u ovom zakonu.

- Prema članu 20. zakona o demobilisanim borcima predviđeno je da će kantoni svojim odlukama u kojima će predvidjeti kriterije, riješiti određen broj demobilisanih boraca. Tu prije svega mislimo na one koji su stariji od 50 godina. Dakle, na one koji su od 50 do 57 godina, na one koji su teško bolesni pa ne mogu za privrjeđuju. I smatramo da to neće biti prevelik teret za kantone, jer oblast boračko-invalidske zaštite je zajednička nadležnost Federacije i kantona. I borci su od svih nas podjednako i trebamo učiniti dodatni napor da i demobilisani borci, da tako kažem, budi na izvjestan način zbrinuti - govori Bukvarević.

Podsjeća da trenutno kantoni izdvajaju za boračko-invalidsku zaštitu oko 55 miliona KM na godišnjem nivou.

- I općine izdvajaju također, pa blizu 20 miliona KM. Federacija za boračke kategorije na godišnjem nivou izdvaja 600 miliona KM. Uz ovih 50 miliona za zakon o demobilisanim borcima. To će biti ukupno oko 650 miliona KM - kaže Bukvarević.

Upitali smo kada bi zakon, ukoliko bude potvrđen na Domu naroda FBiH, mogao stupiti na snagu.

Nadam se da će predsjednik Federacije razumjeti 

- Mi ćemo zatražiti od Stručne službe Parlamenta FBiH da čim-prije zakon dostavi predsjedniku Federacije na potpisivanje, i na objavu u Službenim novinama. Mi bismo voljeli da to bude što je moguće brže. Nadam se da će predsjednik FBiH razumjeti da nam taj zakon treba čim-prije, njegova objava. Naime, kroz rebalans budžeta koji smo danas usvojili, obezbjedili smo sredstva za implementacija zakona kojeg borci nemaju devet punih godina - rekao je Bukvarević.

Podsjećamo ovim zakonom će borci sa 57 godina i više, koji nemaju nikakvih primanja, koji su bili u vojsci najmanje godinu dana, i koji su na birou za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci, moći primati egzistencijalnu novčanu pomoć.