Alija Aljović, pomoćnik federalne ministrice finansija u Sektoru za budžet i javne rashode, kazao je da su takve mjere pogubne za svaku zemlju.

Govoreći o Federaciji BiH, pojašnjava da je Budžet FBiH za sada likvidan i da Vlada FBiH planira mjere pomoći i u 2021. godini.

- Taj lockdown je za ekonomiju više nego poguban i ostavlja posljedice, ne samo kada je riječ o ekonomiji, nego i na socijalni i drugi standard stanovništva. U takvim slučajevima dobar dio stanovništva ostaje privremeno, a u nekim slučajevima i trajno bez posla. To je ona drastična mjera. Vlade zemalja u jednom trenutku imaju dva izbora, jedan je da biraju javno zdravlje, a drugi ekonomiju - govori Aljović.

Fokusirajući se na Federaciju Aljović kaže da, za sada, Budžet FBiH stoji poprilično likvidno, stabilno.

- Redovno se izmiruju sve obaveze iz federalnog budžeta i pretpostavka je da će tako biti do kraja ove godine. Naime, mi smo rebalansom predvidjeli pad prihoda od indirektnih poreza i na izvršenju za devet mjeseci vidjeli smo da je taj pad u skladu sa onim što je planirano - govori Aljović i dodaje:

- Vlada shodno svojim kapacitetima pomaže. Evo svjedoci smo dakle nedavno je objavljena Uredba o interventnim mjerama Vlade FBiH za pomoć najugroženijim područjima privrede, a riječ je o pet područja koja su pokrivena Uredbom. Priprema se i za narednu godinu određeni paket mjera koji će biti inkorporiran u budžet za 2021. godinu i to je to za sada. Očito je da će i to biti u dogovoru i sa MMF-om i sa Svjetskom bankom uz pomoć i njihovih finansijskih sredstava - kazao nam je Aljović.