Ovom odlukom odobrava se oslobađanje plaćanja mjesečne cijene usluge smještaja i boravka djece u javnim predškolskim ustanovama Brčko distrikta BiH korisnicima tih usluga, utvrđene Odlukom o načinu financiranja boravka djece u javnim predškolskim ustanovama Distrikta, saopćeno je iz Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH.

Oslobađanje iz ove odluke odnosi se na razdoblje trajanja prekida odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama od 16. marta 2020. godine. Vlada Distrikta usvojila je i Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška novca za 2020. godinu - I. dio.

Tim programom planira se utrošak odobrenog novca iz budžeta Distrikta za 2020. godinu u iznosu 5,5 miliona maraka za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Novac će se koristiti za sanaciju šteta u preduzećima Brčko distrikta BiH nastalih ograničenjem rada zbog pandemije izazvane koronavirusom, stoji u saopćenju.