Vodeći se informacijama o pojavama provokativnog ponašanja, pucanja, pjevanja nacionalističkih pjesama, veličanja ratnih zločinaca, napada pojedinaca i grupa na imovinu i vjerske objekte povratnika, rizicima stvaranja incidentnih situacija, naročito 8 i 9. januara u povratničkim sredinama, Bratić je naglasio važnost uloge MUP-a u sprečavanju i pravovremenom djelovanju u njihovom suzbijanju.

- Svojim prisustvom i neposrednim kontaktom s povratnicima, jer sam i sam jedan od njih, svjedok sam pojave nesigurnosti, straha, ali i ljutnje i ogorčenosti na ovakve pojave. Jedan od važnih segmenata koji stvara osjećaj nesigurnosti pa i nepovjerenja je nedovoljna zastupljenost manjinskih konstitutivnih naroda i drugih, koji u entitetu Republika Srpska uglavnom imaju i status povratnika, u organima MUP-a - istakao je Bratić.

Takav zaključak, naveo je, lako se može donijeti uvidom u stanje na terenu, ali i kroz izvještaje Ureda ombudsmena i druge javno objavljene statističke podatke.

Zbog tih razloga zatražio je dostavljanje Izvještaja o nacionalnoj strukturi zaposlenih u MUP-u RS, kao i Izvještaja o procedurama koje osiguravaju proporcionalnu zastupljenost prilikom konkurisanja za prijem u radni odnos, provođenja obuke ili proces školovanja.

Podsjeća da je prema članu 97. Ustava entiteta RS definirano da će "konstitutivni narodi i grupa ostalih biti proporcionalno zastupljeni u javnim institucijama u Republici Srpskoj", a prema Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima član 4. "Struktura policijskih službenika u ministarstvu treba da odražava nacionalnu strukturu stanovništva..." te je, napominje Bratić, Ministarstvo dužno provesti aktivnosti kojima će se realizirati te odredbe.

- U slučaju odstupanja tražimo provođenje aktivnosti koje će dovesti do usklađivanja i ispunjenja obaveza iz tih pravnih akata, a koje će rezultirati odgovarajućom nacionalnom zastupljenosti u organima MUP-a - istaknuo je Bratić.

U dopisu upućenom MUP-u Republike Srpske zaključuje da bi se dosljednim provođenjem ustavnih i zakonskih normi koje se odnose na proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i drugih osigurala vladavina prava i podigao nivo povjerenja u MUP RS-a kao čuvara sigurnosti svih građana tog bh. entiteta.