Bošnjaci Stoca, priča za Faktor, Orhan Tikveša, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Stolac, već odavno imaju problema sa ukopnim mjestima, odnosno sa slobodnim prostorom u haremima Djetelina i Poplašići,  koji pokrivaju gradsko područje i bliža prigradska naselja. Međutim, i dalje se vrši ukop u ta dva spomenuta harema, pronalaze se mjesta među postojećim starim mezarima, oslobađa se svaki mogući prostor, odstranjuju se stari panjevi, rastinje, kamenje, a tako neće moći još dugo.

Medžlis IZ-a Stolac je poduzeo određene aktivnosti oko trajnijeg rješenja harema u Stocu, iako je to nadležnost i obaveza lokalne vlasti.

- Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu predali smo idejni projekt za harem na lokaciji Poprati još 25. januara 2013. godine. Nakon dužeg vremena komisija je izašla na teren i ustanovila da je jedna od čestica sumnjivim radnjama uknjižena na treću pravnu osobu, pa je donesena odluka o prekidu izdavanja urbanističke saglasnosti, a Općina poduzima druge radnje ka rješavanju tog problema, odnosno ulazi u sudski proces po pitanju sporne čestice. Općina je prestala da nas informiše o samom tom procesu, pa i nakon naših pismenih zahtjeva za informaciju o pitanju harema. Tako je prošao i naš zahtjev za sastanak sa načelnikom Općine, a sama lokacija predviđena za harem dijelom je postala plantažom smilja, pa poduzimamo druge radnje - govori Tikveša i doadje: - Obratili smo se OSCE-u i  Instituciji ombudsmena za ljudska prava, koji poduzimaju određene radnje u njihovoj nadležnosti. Pokreću stvar sa mrtve tačke, ali sam taj proces će, zasigurno, dugo trajati.

Sve ove poruke su više nego očite, ali Bošnjaci Stoca su, kako ističe Tikveša, savladali sve prepreke, koju su pred njih bile postavljene, pa se nada da će i ovun. 

- Općepoznato je da su na području gradskog dijela općine Stolac sve do iza Drugog svjetskog rata bili haremi, gdje se danas nalazi Osnovna škola Stolac, u samom centru grada, i Silos, na ulazu u grad, a koji su sistemski srušeni, a prostor iskorišten za druge namjene. Zašto!? Haremi pričaju svoju priču, oni su svjedoci jednog vremena, naroda, kulture, običaja ljudi, koji su se tu rađali, živjeli, umirali; radili, gradili, borili se i u nasljeđe ostavljali mnoga dobra za nadolazeće generacije. Jasno je da postoji intencija da se promijeni urbanistički izgled ovih prostora, kako bi se poslala jedna iskrivljena slika u javnost i filtrirana poruka generacijama koje dolaze. Ali, treba biti svakome jasno da su Bošnjaci realnost ovog mjesta kako nekad, tako i sada, i bit će i ubuduće - poručio je Tikveša.

On dodaja kako im, zasad, nije cilj dizati preveliku buku. Koriste sve raspoložive instrumente i na dostojanstven način pokušavaju riještiti problem.  Otvoreni su za razgovor i saradnju, što očito,  nedostaje drugoj strani.

Međutim, treba se plašiti trenutka kada će kap preliti čašu i stvar izmaknuti kontroli. Nedopustivo je , tvrdi Tikveša, jedno ovakvo diskriminatorno i indolentno ponašanje na uštrb stanovnika koji čine okosnicu ovoga grada.