Evropska unija pozdravlja činjenicu što su se izbori u gradu odvijali uredno, što su potvrdile izborne vlasti i lokalni posmatrači. Novo gradsko vijeće sada treba usvojiti revidirani statut grada i izabrati novog gradonačelnika koji će se baviti pitanjima upravljanja koja utiču na svakodnevni život svih Mostaraca.

Održavanje općinskih izbora u Mostaru jedan je od 14 ključnih prioriteta Mišljenja Komisije o prijavi Bosne i Hercegovine za članstvo u EU i predstavlja važan korak naprijed za zemlju na putu integracije u EU.

EU podsjeća na potrebu da se u potpunosti posveti svim ključnim prioritetima mišljenja za Bosnu i Hercegovinu koji će se preporučiti za otvaranje pristupnih pregovora. Uzimajući u obzir kontekst specifičan za pojedinu državu, pitanja vezana za izbore treba rješavati u skladu s evropskim standardima. Bosna i Hercegovina treba primijeniti OSCE/ODIHR i relevantne preporuke Venecijanske komisije, osigurati transparentnost finansiranja političkih stranaka i početi provoditi presudu Sejdić-Finci Evropskog suda za ljudska prava.

EU je spremna pomoći Bosni i Hercegovini u rješavanju ovih važnih pitanja i svih ključnih reformi koje će omogućiti državi da napreduje ka EU.