Građani okupljeni oko Inicijative, deponiju Uborak drže u blokadi već 10 dana. Na sastanku se raspravljalo o svim segmentima koji su doveli do blokade, kao i o načinu rješavanja ovog gorućeg pitanja, s obzirom na to da je problematika jako kompleksna. Govorilo se i o mogućnostima uvođenja spalionica otpada, potencijalnim lokacijama koje je stručna komisija predložila kao i o aktivnostima koje treba poduzeti u izradi potrebne dokumentacije, kako bi na osnovu izrade studije utjecaja na okoliš, struka mogla reći koja je to lokacija najprihvatljivija i najpovoljnija.

- Danas nismo došli do onoga što javnost najviše interesuje, da li će se deblokada desiti danas. Tu nemamo stav da će to biti danas, ali smo dogovorili, i krajnje je vrijeme, da se u ovaj problem moraju uključiti svi nivoi vlasti, od kantona do države, s obzirom na to da je deponija opterećena sa tri kredita. Ti krediti, u iznosu blizu 5,5 miliona maraka, narednih pet godina će opterećivati Grad Mostar - kazala je Radmila Komadina, glavna savjetnica gradonačelnika.

Poručila je kako od sutrašnjeg najavljenog sastanka političkih stranaka (HDZ-SDA), očekuju da će se posvetiti pažnja ovom pitanju. Planiraju se sutra ponovo sastati i sa predstavnicima Inicijative.

- Ako se ne dogovori deblokada, Štab Civilne zaštite ima ingerenciju da proglasi tehnološku nepogodu. Fokus je na tome da se odredi gdje i kako će se deponovati otpad. Čekamo ovaj sutrašnji sastanak da vidimo u kojem pravcu će ići i sastanak Štaba, odnosno odluke koje bi trebao donijeti - poručila je Komadina. 

Postoji i opcija, dodala je Komadina, da se u tzv. sedlu, koji se nalazi između stare i deponije koja je trenutno u eksploataciji, na tom lokalitetu urade pripremni radovi kako bi za godinu ili nešto više mogla početi primati otpad. Sutra će se znati, naglašava Komadina,  da li će se priča nastaviti u ovom pravcu.

Međutim, to nije jedina blokada. Naime, mještani naselja južno od Mostara, najavili su već za sutra blokadu gradske magistrale na lokalitetu Čekrk, kako bi spriječili kamione komunalnog preduzeća Parkovi da odlažu otpad u krugu garaže tog preduzeća kod Avijatičarskog mosta, na nelegalnoj deponiji.

- Ovo ovako više ne može, idemo i s blokadom na Čekrku. Niti jedan kamion JP Parkovi, niti ovih drugih silnih preduzeća što nam ovako lijepo čiste grad, neće moći proći. Uvijek se lomilo preko naših leđa. Ne znam je li samoinicijativno direktor JP Parkovi Dragan Krtalić odlučio da se deponira na ovu lokaciju ili je to nalog od Gradske uprave - rekao je Lazo Rajič, jedan od nezadovoljnih mještana Jasenice.

Dodao je kako je prije godinu-dvije bilo je riječi i da će se na tom području graditi spalionica, te da su i tada građani pisali u vezi s tim.

- Kakvi sastanci, ovo se tiče nas i nećemo ovo više dozvoliti. Nikad se dolje to nije počistilo u zadnjih deset godina, koliko toga ima u krugu - naglasio je Rajič.