VEZANI TEKST - Fazlagić: Vladajuća šestorka me nezakonito smijenila s pozicije direktorice TVSA

Tereti se da je od decembra 2018. do januara 2019. godine kao direktorica Javnog preduzeća Televizija Kantona Sarajevo donijela odluku o prijemu u radni odnos 14 osoba na neodređeno vrijeme iako nisu ispunjavali zakonske uvjete i nije bila provedena procedura obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos.

- Na taj način pribavila im je korist u vidu zaposlenja na neodređeno vrijeme. Postupajući tužilac je u optužnici predložio da se optuženoj zabrani vršenje poziva, aktivnosti ili funkcija u trajanju od deset godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Za glavni pretres sudu je predloženo saslušanje 27 svjedoka kao i izvođenje 400 materijalnih dokaza - saopćeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo. 

O zapošljavanju ovih radnika Fazlagić se ranije očitovala u saopćenju za javnost, a nakon što je, kako je tada saopćila, nezakonito smijenjena iz političkih razloga.

- Nakon imenovanja na poziciju direktorice ovog preduzeća zatekla sam neriješene statuse radnika koji su i do 10 godina bili angažovani na sistematizovanim poslovima na nezakonit način, bez zdravstvenog i penzionog osiguranja, toplog obroka i bilo kakvih radničkih i ljudskih prava. Naročito me pogodila činjenica što su ti radnici ratni vojni invalidi, borci, logoraši, pripadnici Armije RBiH, na koje se naslanja cijeli tehnički dio procesa organizacije produkcije i emitovanja programa TVSA. Sa njih 14 zaključen je ugovor o radu po istoj proceduri po kojoj su zaključeni ugovori o radu sa svim drugim uposlenicima JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. - navela je tada Fazlagić.