Nisu saopćeni detalji u vezi sa tekstom konkursa.

Nezavisni odbor primio je k znanju Izvještaj o evaluaciji BiH u Petom krugu evaluacije GRECO, dostavljen od Ministarstva sigurnosti BiH.

Članovi Nezavisnog odbora razmatrali su i više predstavki, te u vezi s tim predstavkama donijeli i odgovarajuće zaključke, saopćeno je iz Parlamenta BiH.