Rok do kojeg su trebale ispoštovati ovu obavezu istekao je krajem marta. Stranke su se potom oglušile na pismeno upozorenje, ali i na urgenciju, te im za ovaj propust prijeti kazna od 500 KM do 10.000 KM.

Odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka BiH prekršile su: Građanska demokratska stranka BiH koju vodi Ibrahim Spahić, zatim Srpski pokret obnove RS, Hrvatska stranka BiH, Pokret za Trebinje, Srpska radikalna stranka 9. januar iz Bijeljine, Hrvatska stranka prava BiH čiji je predsjednik Stanko Primorac, Bh. slobodni demokrati iz Tuzle, Nezavisna stranka doktor Mihajlo Tovirac, Hrvatska stranka prava Herceg-Bosne, Privredni narodni pokret BiH, Lista za Bugojno, Demokratska obiteljska stranka koju vodi Marko Bagarić, Savez za Stari Grad koji zastupa Vedran Dodik.

Nadalje, finansijski izvještaj nisu podnijeli Politička organizacija Naša Hercegovina, Građanski savez, Autohtona hrvatska stranka prava BiH, Hrvatska seljačka stranka, Nova alternativa Stranka rada i razvoja, Savez komunista Jugoslavije, Vaš pokret, Nezavisna lista Pozitivna živinička priča, Srpska napredna stranka Federacije BiH koju vodi Duško Radun, Patriotski front BiH, te na kraju Socijalisti SPS.

Vanja Bjelica-Prutina, član Centralne izborne komisije BiH, ocijenila je da je, ne želeći prejudicirati pokrenuti postupak, zabrinjavajući broj stranaka koje izvršile ovaj vid povrede.

No CIK će u postupku utvrditi njihovu odgovornost.