Drugi korisnici usluga BH Telecoma u navedenom terminu predviđenom za rad sa penzionerima neće imati pristup prodajnim mjestima BH Telecoma. 

- Također molimo korisnike da se dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na području BiH pridržavaju svih odredbi koje su dale sve nadležne institucije kojima se štiti život i zdravlje građana - saopćio je BH Telecom.