- Uzimajući u obzir činjenicu da se u ovom trenutku ne mogu tačno procijeniti efekti krize koja je izazvana pandemijom u svijetu i u entitetu Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini odlukom je zabranjena isplata dobiti za 2019. godinu - navodi se u odgovoru Agencije.

Jedna od banaka zatražila je tumačenje u vezi sa isplatom dividendi i varijabilnih naknada, budući da je Agencija još 17. marta uputila dopis bankama pod nazivom "Preporuke bankama u pogledu sprovođenja mjera za ublažavanje negativnih efekata virusa COVID-19" koji se "čitao" kao preporuka mjere, a ne obaveza ukoliko isplatama dividendi i varijabilnih naknada nije ugrožena likvidnost niti kapitalna adekvatnost banke, kao i da će ova preporuka biti stavljena van snage u toku godine, po isteku vanredne situacije, izvještava Indikator.ba.

Odgovorom na upit banke, Agencija za bankarstvo je jasno stavila do znanja da se više ne radi o preporuci, nego da je isplata dividendi iz dobiti za 2019. godinu zabranjena.

I o isplati varijabilnih naknada zaposlenima u Agenciji za bankarstvo RS-a također je zauzela sličan stav.

- Odluka o isplati varijabilnih naknada se može donijeti, ali je u tom slučaju isplatu potrebno odgoditi (bez obzira na iznos varijabilnih naknada), navela je Agencija u odgovoru na upit jedne od banaka u RS-u.