Nakon ukidanja zabrana avionskih letova, Antalija je ponovo postala jedna od istaknutih turističkih destinacija na globalnom planu. Predsjednik Grupe gradskog turističkog vijeća Recep Yavuz je kazao da turizam u svijetu prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u historiji i da se situacija može mijenjati svakog trena s obzirom na globalnu pandemiju COVID-19.

Ukazujući na probleme i prepreke s kojima se suočavaju turistički sektori u Španiji, Francuskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i drugim priobalnim zemljama, Yavuz je kazao da je Antalija vodila također veliku bitku sa izazovima. Naglasivši kako je Antaliji i turskom turizmu uopće znatno pomogao Program certificiranog sigurnog turizma, Yavuz je kazao kako je promocija ponude urodila plodom.

Turizam u Antaliji i uopće u Turskoj napravio je velike korake u julu, a od početka godine do 19. augusta tu tursku mediteransku destinaciju posjetilo je više od milion turista iz svih dijelova svijeta.

- Nije to zanemariva brojka u ovakvim uvjetima u kojima smo lako mogli imati situaciju da ne dođe niti jedan turist. Malo je destinacija u svijetu koje je milion turista posjetilo ove godine - kazao je Yavuz.

Ističući kako je do kraja turističke sezone ostalo još dva i pol mjeseca, Yavuz je kazao da je potrebno poštovati preporuke i naredbe nadležnih institucija kako bi turizam ostvario ciljeve u narednom periodu.

Antaliju su ove godine posjetili turisti iz 31 države, a najviše njih došlo je iz Ukrajine i Rusije.

- Antaliju je, kao destinaciju za odmor, izabralo 299.967 turista iz Ukrajine, 281.398 turista iz Rusije, 221.151 turist iz Njemačke i 85.850 turista iz Velike Britanije. Ukupno je Antaliju posjetilo 1.087.959 turista - kazao je Yavuz.