Novi predsjednik Kantonalnog odbora Anis Krivić rekao je da mu je iznimna čast što je dobio povjerenje da svojim doprinosom osnaži utjecaj političkih programa i generalno SBB-a u Kantonu Sarajevo.

Naglašava da će naročito raditi na tome da sve općinske i Kantonalna organizacija SBB-a u KS budu potpuno otvorene za sve građane koji prihvataju programske ciljeve stranke, koji se bore protiv korupcije i svih drugih oblika devijacija u društvu te koji se zalažu za punopravno uključivanje države u evropske tokove.

- Insistirat ćemo i istrajavati na tome da što više kompetencija i odgovornosti domaći političari preuzimaju na sebe. Posebnu pažnju posvetit ćemo na što boljem poizicioniranju žena i mladih u svim područjima njihovog djelovanja u društvu, posebno za njihovu veću ulogu u javnom životu i procesima odlučivanja – naglasio je Krivić.

Anis Krivić diplomirao je i magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Aktivno govori engleski i turski jezik. Prije nego je preuzeo funkciju ministra za obrazovanje nauku i mlade u Vladi Kantona Sarajevo Krivić je obavljao poslove prosvjetnog inspektora za visoko obazovanje. Na toj poziciji izvršio je više od 700 inspekcijskih nadzora na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo. Ured za borbu protiv korupcije uručio mu je zahvalnicu za kvalitetno izvršavanje poslova i zadataka iz oblasti obrazovanja i pomoći Uredu za borbu protiv korupcije KS. Od 3. marta Krivić obavlja poslove ministra za obrazovanje nauku i mlade, što je jedan od najzahtjevnijih resora u Vladi KS, saopćio je SBB.

Dodaju kako je mladi ministar, odmah po preuzimanju funkcije, bio izložen najvećem izazovu koji se postavio pred sistem obrazovanja zbog pandemije koronavirusa. Za samo dva dana uspio je uspostaviti online nastavu u KS, ali i za bošnjačku povratničku djecu u Konjević Polju. U kratkom vremenskom roku uspostavio je i kvalitetnu komunikaciju s prosvjetnim radnicima u KS te je osigurao finansijsku stabilnost obrazovnog sistema uprkos pandemiji, dodaje se u saopćenju SBB-a.