- Imamo problem sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i već šest mjeseci događaju nam se neprimjerene žalbe ponuđača na tendersku dokumentaciju, čime se odugovlači proces javne nabavke opreme za izgradnju solarne fotonaponske elektrane u Banovićima - rekao je danas Admir Andelija, generalni direktor EPBiH.

Općina Banovići osigurala je zemljište za solarnu elektranu, koja se nalazi na području mjesne zajednice Banovići Selo, dok je EPBiH investitor.

- Žalbe upućuju anonimne firme iz BiH, ali naravno, iza njih stoji jak lobi proizvođača ili izvođača. Ovo su ozbiljni projekti i za njih postoji interes firmi iz inostranstva - zaključio je Andelija.

Prema projektu, planirano je da električna energija proizvedena u spomenutoj fotonapanskoj elektrani bude korištena u radu Rudnika mrkog uglja "Banovići".