Eric Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini boravio je danas u Bihaću gdje se sastao sa premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem.

Tom prilikom Ružnić je prezentovao ambasadoru Nelsonu ukupnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona, te istaknuo opredijeljenost za provođenje reformi u oblastima od društvenog značaja, kao i reformi u privredi u cilju smanjenja poreza i poboljšanja uvjeta za razvoj poslovnog sektora.

Glavna tema bile su migracije i kriza koja je zahvatila Unsko-sanski kanton kada je u pitanju veliki priliv migranata u ovo područje. Ambasadoru SAD-a predstavljene su aktivnosti koje Vlada Unsko-sanskog kantona poduzima na tom polju od oktobra prošle godine u pravcu uspostave kontrole i upravljanja migrantskom krizom, u okviru svojih nadležnosti i resursa.

Ružnić je skrenuo pažnju ambasadoru Nelsonu na neophodnost jake koordinacije svih institucija i svih nivoa vlasti kako bi se što kvalitetnije i efektivnije upravljalo migrantskom krizom u Bosni i Hercegovine i Unsko-sanskom kantonu.