Za osam ulica u Banjoj Luci (četiri ulice na Petrićevcu i četiri ulice u Rosuljama) trenutno je organizovano odvajanje otpada. Preduzeće Čistoća AD osiguralo je kante i realizira odvoz u naselju Rosulje. Centar za životnu sredinu realizirao je na Petričevcu pilot projekt, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a obezbijeđeni su kućni komposteri i kante za reciklažu za 36 domaćinstava iz četiri ulice uz odvoz reciklabila koji radi Čistoća AD.

Ako su zainteresovani za odvajanje i odvoz reciklažnog materijala, prolaznici su danas imali mogućnost da označe svoje naselje na mapi grada koja je prezentirana u Parku Petar Kočić.

Milica Končar iz Centra za životnu sredinu kaže da su željeli vidjeti kolika je zainteresovanost građana za tu problematiku, da li više u užim ili širim gradskim naseljima.

- Nadamo se da će taj princip biti proširen i na ostale ulice, kao jedan od osnovnih koraka za bolji sistem upravljanja otpadom u Banjaluci. Tokom rada na Petrićevcu zainteresovani građani iz raznih naselja su nam se javljali sa željom da i kod njih bude organiziran takav projekt, ali smo na terenu došli i do zaključka da je velika i neinformisanost o toj temi. Najbitnije je da građani razumiju da se njihov otpad tiče i njih, kao i da uvođenje novog sistema za upravljanje otpada nije lako - istakla je.

Naglasila je da zainteresovani građani treba da se angažuju i zahtijevaju da im se organizuje odvoz, te da je istovremeno potrebna edukacija građana o tome kako se otpad pravilno odvaja, šta ide u kantu za reciklažu, koje su beneficije, gdje ide taj otpad kad se odvoji i slično.

- Današnja akcija imala je za cilj i podizanje svijesti javnosti o problemu jednokratnih svakodnevnih predmeta. Kroz mini izložbu jednokratnih predmeta i njihovih alternativa, aktivisti su prezentirali i ilustracije o tome koliko je vremena potrebno da se pojedini predmeti razgrade u prirodi.

Da bi građani izabrali višekratne predmete bitna je edukacija o štetnosti koju jednokratni predmeti prave u okolini i koliko se tu zadržavaju, većina čak i više od životnog vijeka čovjeka - naglašava u saopćenju za javnost Centar za životnu sredinu.