Znate li da je, dok ovih dana deložira i negira posjedovanje stanarskog prava jednima, aktuelni načelnik Centra Sarajevo drugima prodao po minimalnim cijenama dvije trećine stanova koje je zatekao u vlasništvu općine kada je došao za načelnika, piše Nikšić, na svom Faceboouk profilu i između ostalog navodi:

- Sa raznih strana su mi rekli da su četiri stotine od šest stotina općinskih stanova prodani po minimalnoj cijeni svima koji su imali novac i koji su prethodno ušli u posjed tih stanova po raznim osnovama. Znači neko je dobio stan na korištenje kao pripadnica ili pripadnik određene socijalne grupe i, umjesto da Općina i dalje raspolaže tim stanovima za naredne generacije, ti stanovi su privatizovani po simboličnim cijenama za samo jedan mandat jednog načelnika i nikada se više neće vratiti opštini, tj. građanima. Gdje su, kome, u šta i za šta otišle te pare? Bilo bi zanimljivo istražiti po kojoj osnovi se oduzimaju stečena stanarska prava onih koji su bili u posjedu općinskih i drugih stanova nepoznatih vlasnika, a po kojoj osnovi (kojih zasluga i kakvih privilegija) posjedovanje stanarskog prava daje prvenstvo nekom da općinski stan postane njegovo ili njeno privatno vlasništvo ili njegove/njene rodbine. (Nadam se samo da se ne radi o ideološkoj osnovi.)Što se novca od prodanih općinskih stanova tiče, baš me zanima da li je barem dio otišao ili će otići na plaćanje odšteta vlasnicima ili određenim kupcima kojima su u Općini izdavali nezakonite urbanističke dozvole – navodi Nikšić.

Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić, odgovara da je “ovo još jedan performans kantonalnog zastupnika Damira Nikšića i u otvorenom pismu navodi:

- Niti Općina Centar Sarajevo u svojoj imovini ima 600 stanova, niti je iz tog fonda prodala 400 stambenih jedinica, a o obeštećenju za bivše vlasnike stanova koji su prodati u nekom ranijem periodu po tadašnjim propisima odlučit će država kao zakonodavac u postupku restitucije ili na neki drugi način.

U ovom mandatnom periodu općinskog načelnika i Općinskog vijeća 2016/2020, Općina je u skladu sa zakonom prodala pet stanova. Općinsko vijeće je na prijedlog Komisije za poslove iz stambene oblasti (koju čine predstavnici parlamentarnih stranaka u vijeću i to SDA, Naša stranka, SDP, SBB BiH, Stranka penzionera i Nezavisni klub vijećnika) donijelo Odluku o načinu i uvjetima prodaje stana u vlasništvu Općine Centar i utvrdilo početnu prodajnu cijenu stanova. Nakon otvorenog javnog oglasa i postupka licitacije Komisija je jednoglasno prihvatila najveću izlicitiranu cijenu kao najpovoljniju ponudu i predložila općinskom načelniku da potpiše ugovor sa najpovoljnijim kupcem.

Stanovi koji su prodati u takvom postupku su:

- Stan od 53 kvadratna metra u Ulici Porodice Ribar po cijeni od 94.001KM

- Stan od 101 kvadratni metar u Mis Irbinoj ulici po cijeni od 235.129 KM

- Stan od 30 kvadratnih metara u Jukićevoj ulici po cijeni od 46.920 KM

- Stan od 25 kvadratnih metara u Ulici Tabašnica po cijeni od 72.500 KM

- Stan od 62,34 kvadratna metra u Bolničkoj ulici po cijeni od 101.350 KM.

Ovo je istina o “400 prodatih stanova“ o kojima govori konceptualni umjetnik Damir Nikšić za kojeg imam prijedlog da umjesto performansa zabavnog karaktera, u kojima kulu gradi, a kamena nema, progovori jezikom istine, jer ga valjda na to obavezuju etički principi narodnih zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo – navodi načelnik Ajanović.