- Premijer Fadil Novalić je predložio izmjene budžeta FBiH i rekao je da imamo krizu koja će prerasti u recesiju. Svakih 10 do 15 godina svijet zahvati ekonomska kriza. Ekonomija BiH je zasnovana na pomoći i mi bismo ušli u krizu i da se nije desila korona. Većina zastupnika kaže da su zakašnjele odluke. A ja kažem da nismo mi nigdje zakasnili. Ako imamo situaciju da će kompletna ekonomija propasti kroz 20 dana, onda imamo alarmantno stanje. Jer ako zemlja može propasti za 20 dana, pitam vas čime se bavimo. I u ovom modernom vremenu ključni resurs je čovjek i nemojte reći da Vlada FBiH nije uradila svoje, da ljudi nisu odgovorili vremenu, poštivanju svih građana i mi smo zaštitili primarni resurs, a to je čovjek - rekao je danas u svom osvrtu na rebalans budžeta Adžem.

Podsjetio je da suvereniteta države nema bez energetskog sektora, transporta i komunkacija i poljoprivrede.

- U ovom trenutku, svaka ekonomija je zatvorila svoje nacionalne granice, vlastitim kapacitetima suočila se s krizom. Niko nam neće pomoći osim naših kapaciteta s kojima raspolažemo ili ne raspolažemo. Molim ministricu finansija i Vladu FBiH da potakne naše privrednike da se bave izvozom, da se ne vraćamo na ekonomiju prije korone, jer samo tako možemo vraćati naše dugove. Danas treba podržati sve tačke dnevnog reda - rekao je Adžem.