AMUS je kolektivna organizacija za zaštitu prava autora muzičkih djela. Sud je, prema riječima Šajića, morao da utvrdi da li su neovlaštenim javnim korištenjem muzičkih djela zaštićenih autorskim pravima u tržnim centrima, poslovno-prodajnim i ugostiteljskim objektima optuženog narušena prava muzičkih stvaralaca.

- Vrhovni sud je u svojoj odluci utvrdio da se radi o obaveznom kolektivnom ostvarivanju autorskih prava i da AMUS ima ne samo pravo, već i obavezu da naplati naknadu u ime autora ove vrste autorskog djela - obavijestila je firma. Osim toga, sud je utvrdio da AMUS ostvaruje prava i za domaće i za strane autore muzičkih autorskih djela.

Prema navodima firme, odluka Vrhovnog suda od 17. novembra 2022. godine onemogućava privrednim subjektima da koriste muzička dela zaštićena autorskim pravima bez naknada.

- U suprotnom bi bila dovedena u pitanje ekonomska osnova autorske profesije, što bi u konačnici izazvalo negativne efekte na kontinuitet društvenog stvaralaštva. Upravo iz navedenog razloga, sud je pružio pravnu zaštitu u predmetu u kojem je nedvosmisleno utvrđeno neovlašteno korištenje autorskih muzičkih djela, bez prethodno zaključenog ugovora sa kolektivnom organizacijom - dodao je Sajić.

Sajić tim uključuje višeg stručnog saradnika Igora Leticu.