- Migranti nakon zatvaranja kampa Lipa lutaju šumama, selima, livadama... Određeni broj migranata prebacuje se u Kanton Sarajevo. Posljednjih dana optužuje se za ovo stanje ministar sigurnosti Selmo Cikotić. Mora se znati da je kompletno Vijeće ministara BiH odgovorno za situaciju u Krajini. Čini mi se daje problem nastao na komunikaciji USK - Ministarstvo sigurnosti. Bio sam svojevremeno inicijator da se finansijski pomogne USK. Dodijeljena su četiri miliona KM, a prema mojim informacijama novac nije iskorišten na najbolji način - govori Abdić.

Osvrnuo se na izlaganje Sabine Ćudić (Naša stranka) u dijelu u kojem ona govori o (ne)isplativosti izgradnje aerodroma u Bihaću.

- Što se tiče iznosa od 137 miliona KM koliko bi trebalo za izgradnju aerodroma u Bihaću, koliko znam jedan dio bi osigurala Vlada FBiH, a ostalo bi koncesionar. Izgradnja aerodroma u Bihaću bio bi veliki podstrek za razvoj turizma u ovom dijelu BiH. Krajina i Bihać zaslužuju aerodrom - ističe Abdić.

Mario Mikulić (HDZBiH) pohvalio je Prijedlog budžeta za 2021. godinu.

- Prijedloženi dokument je izuzetno kvalitetan. Zadržali smo stavku od 25 miliona KM za prvo stambeno zbrinjavanje mladih. Zatim, 50 miliona KM za zapošljavanje i samozapošljavanje. Moramo realno sagledati situaciju u FBiH - rekao je Mikulić.