Doći će od sljedećih izmjena u odvijanju javnog gradskog prijevoza:

- tramvajski saobraćaj će se odvijati preko okretnice Željeznička stanica, dakle neće biti u funkciji na relaciji Tehnička škola – Baščaršija – Tehnička škola;

- trolejbuske linije 102 i 107 za Jezero neće biti u funkciji, odnosno vozila koja saobraćaju na ovim linijama bit će preusmjeravana na okretnicu Trg Austrije;

- utobuska linija br. 31e Vijećnica – Dobrinja dijelom će mijenjati trasu i polazni terminal, pa će polaziti sa terminala Trg Austrije, a na relaciji Trg Austrije – Pofalići u oba pravca saobraćat će trolejbuskom trasom;

- linije koje polaze sa terminala Dom Armije - za Podhrastove, Bare, Koševsko Brdo, Breku i Breku II, te linije koje polaze sa terminala Park - za Jagomir, Barice i Sedrenik, mijenjat će polazni terminal i polazit će sa terminala Sutjeska;

- autobuske i minibuske linije, čiju trasu koriste ili presijecaju učesnici trke (linije koje polaze sa terminala Sutjeska i linija 41 Drvenija - Gornji Velešići),  bit će privremeno obustavljene do prolaska trkača.

Vrijeme potpune obustave saobraćaja u skladu sa situacijom na terenu utvrdit će  pripadnici MUP-a KS, a prestankom razloga za obustavu saobraćaja uspostavit će se redovan režim rada.