- Opća ocjena radnika, privrednika, akademske zajednice i političkih subjekata jeste da je predloženi Zakon od strane Vlade Federacije BiH nedovoljan kako bi se ublažile ekonomske posljedice pandemije COVID-19, zbog čega je SDP BiH odlučio dostaviti set amandmana na prijedlog zakona koji je Vlada FBiH dostavila - saopćeno je iz te partije.

Intencija amandmanima SDP BiH jeste:

-      Oslobađanje uplate dopirnosa svim firmama koje su pogođene

-      Subvencija plaća za radnike

-      Zakonski moratorij na kredite

-      Odgoda plaćanja poreza na dobit

-      Plaćeno odsustvo roditelja

-      Zabrana raskida ugovora o zakupu i deložacije podstanara

-      Poreske olakšice za "Freelancere"

-      Palamentarni nadzor rada Vlade i Fonda

SDP BiH će predstaviti tekst amadnmana na press konferenciji u četvrtak, 09. aprila, sa početkom u 10 sati, o čemu će mediji biti blagovremeno informisani.

- Zahvaljujemo se svima na dostavljenim prijedlozima poboljšanja zakona, koji su najvećim djelom ugrađeni u amandmane, te nas na taj način prepoznali kao pouzdanog partnera, kada je u pitanju zastupanje njihovih prava u institucijama - saopćeno je.