U Federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku su nam kazali da su krenuli sa pripremanjem izmjena zakona.

Dok se ne donesu izmjene zakona, nadzorni odbori će i dalje brojati po tri člana, a upravni odbori po pet članova. Podsjećamo, Vlada FBiH je 31. oktobra donijela uredbu o smanjenju plaća direktora koji se nalaze na čelu ovih ustanova, kao i nakanda članovima upravnih i nadzornih odbora.

Mjesečna neto plaća direktora utvrđena je u rasponu od dvije do tri prosječne neto plaće u FBiH. Odluku o visini plaće utvrđuje upravni odbor ustanove u skladu s rezultatima rada i finansijskim mogućnostima ustanove. Do sada su te plaće bile u rasponu od 2.000 KM do 4.000 KM.

Ubuduće upravni odbor će činiti tri člana 

Mjesečna novčana naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima utvrđena je za članove u visini 60 posto od prosječne neto plaće u FBiH, a 80 posto za predsjednike.

Podsjećamo, sve ove odluke uslijedile su nakon što su inspekcijskim kontrolama utvrđene malverzacije i dugogodišnji kriminal u Zavodu Pazarić.

- Jednim od zaključaka Zastupničkog doma Parlamenta FBiH sa tematske sjednice od 4. decembra 2019. godine Vlada FBiH zadužena je da pripremi i Parlamentu FBiH dostavi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH. Izmjene su u dijelu koji se tiče organa upravljanja i rukovođenja, na način da u ustanovama socijalne zaštite upravljačku strukturu čini samo upravni odbor sastavljen od tri člana, od kojih će biti po jedan predstavnik srodnika (staratelja), uposlenika i stručnih osoba. Ministarstvo je već započelo aktivnosti na realizaciji Zaključka i pripremi izmjena i dopuna Zakona koje će po okončanju biti biti upućene u parlamentarnu proceduru donošenja - rečeno nam je u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike FBiH.

Prema podacima koje smo dobili od Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, a na koje smo čekali blizu dva mjeseca, Upravnim odborom u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin predsjedava Branko Golub, a članove čine Adnan Buljina, Miralem Aletić, Radmila Tuka i Anida Kršić, dok u Nadzornom odboru sjede Dženan Hodžić, Marija Stanić i Nudžejma Salihbegović.

U Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, na čelu Upravnog odbora je Harun Pašalić, a članove čine Katarina Slomo, Salih Softić, Mario Kapetanović i Dijana Hadžijusufović, dok su u Nadzornom odboru Edina Bunić, Marinela Marić-Šako i Emira Mušanović-Meša.

U Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo Upravnim odborom predsjedava Jasmin Gačević, a članovi su Jasmina Adilović, Milan Mihaljević, Izudin Livadić i Zinka Salihagić, a u Nadzornom odboru su Vatroslav Čelar, Samra Zeba i Muhamed Kučuk.

 

Jozo Barišić predsjednik Upravnog odbora Ustanove Ljubuški 

Na čelu Nadzornog odbora u Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški (riječ je o staračkom domu) nalazi se Jozo Barišić, a članove čini Milan Ševo, Ivana Barišić, Ivan Bebek i Namik Hodžić, a u Nadzornom odboru su Memnuna Mahić, Radmila Gašpar i Ivan Jelčić.

Kao što je poznato, nakon otkrivenih malverzacija, Vlada FBiH je smijenila stari upravni i nadzorni odbor Zavoda Pazarić, kao i direktora Redžepa Salića koji je prvi ukazao na kriminal.

Sada se na čelu Upravnog odbora nalazi Anela Čović, a članove čine Elvis Bekan, Sulejman Haljevac Martin Grgić i Muamer Kulelija.