Na Golom Brdu, gdje su agresori u više navrata vršili žestoke napade s ciljem ovladavanja ovom kotom, ali i rejonom brda Žuč, gdje su se vodile odlučujuće borbe za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, u srijedu, 8. juna bit će položen kamen temeljac za spomenik "Krila slobode", grandiozni  monument koji simbolizira pticu kao simbol slobode, a koji će se nalaziti u sklopu spomeničkog kompleksa Žuč u okviru projekta Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995.

Općina je za njegove izgradnje otkupila 8,9 hektara zemlje na Golom Brdu, a kako bi se moglo doći do ove lokacije asfaltirano je oko četiri kilometra puta, urađena je i simulacija rovova iz ratnog perioda, a u narednom periodu ovaj prostor dobit će memorijal, gdje će se na dostojanstven način moći obilježavati godišnjice odbrambeno-oslobodilačkih bitaka, da bi se sve ono što se dešavalo tokom proteklog rata moglo pamtiti i prenositi na generacije koje dolaze.

Najviše teritorije u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu oslobođeno je upravo 8. juna 1992. godine na teritoriji Žuči, i to je bila jedna od prvih pobjeda Armije RBiH. Općina Novi Grad imala je 25.000 vojnika, veliki broj njih dao je svoje živote za odbranu države od agresora, za slobodu u kojoj mi danas živimo, to je ono zbog čega smo dužni da ih se sjećamo, ali i naših slavnih pobjeda.

U nastojanju da od zaborava otrgne sve ono što se dešavalo u periodu agresije na našu domovinu, Općina Novi Grad Sarajevo baštini kulturu sjećanja na period odbrambeno-oslobodilačkog rata, ne zaboravljajući one koji su zalužni za slobodu u kojoj danas živimo.

Kao mjesto trajnog pomena i sjećanja na te herojske bitke Općina je na Žuči izgradila Dom oslobodilaca, ulaznu kapiju za budući Memorijalni kompleks koji će se graditi na Golom Brdu.

Na manifestaciji 8. juna će biti uručena i općinska priznanja Zlatna plaketa odbrane Općine Novi Grad Sarajevo, deset pojedinačnih i dvije kolektivne Zlatne plakete, te deset Zlatnih plaketa odbrane općine Novi Grad Sarajevo posthumno.

Također će biti uručeno i 30 zahvalnica Općine Novi Grad Sarajevo za zasluge u odbrani Općine Novi Grad Sarajevo i Bosne i Hercegovine u odbrambeno – oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine, kao i organizaciji života i rada građana u ratnim uvjetima.

Za sve građane koji žele prisustvovati obilježavanju ovog značajnog datuma za odbranu Općine, grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine, Općina Novi Grad je osigurala prijevoz do Golog Brda i nazad.

Raspored vožnje pogledajte OVDJE.