- Gospodine Palmer, podsjećam te da niste imenovani za specijalnog izaslanika SAD-a za izbornu reformu u Bosni i Hercegovini da biste po svaku cijenu ispunili svoju misiju.

"Obični" građani su se obratili Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu zbog diskriminatornog Ustava BiH i Izbornog zakona. Prema mom skromnom mišljenju, trebali biste razgovarati sa građanima koji su dobili presude.

Umjesto toga, Vi nastavljate pregovarati i sklapati prljave poslove sa etnonacionalim liderima koji ovom zemljom vladaju posljednjih 25 godina bez ikakvog napretka – samo nazadovanje. Oni su stvarali segregaciju, polarizaciju, mržnju, strah..., sve sa samo jednim ciljem: da ostanu na vlasti, sa svim pogodnostima koje to sa sobom nosi. 

Građani BiH su upravo podvrgnuti emocionalnom teroru i retraumatizaciji koju nad njima provodi Dodik. Izgleda da namjeravate da ga nagradite za njegova nedjela.

Da Vas podsjetim, u svakoj pravnoj tradiciji ustav je iznad svih zakona. Stoga, nikakva suštinska promjena Izbornog zakona nije moguća prije nego što, u skladu sa mojom presudom, bude izmijenjen Ustav BiH. Mogu se izvršiti samo kozmetičke izmjene Izbornog zakona, kao što je uvođenje elektronskog glasanja, u skladu sa prijedlogom Centralne izborne komisije BiH.

Podsjećam Vas da niti po Ustavu BiH, niti u skladu s mojom presudom, nije moguće dati gospodinu Čoviću ono što želi. U demokratskom društvu svaki građanin treba da ima pravo glasati za koga hoće.

Čović, niti bilo ko drugi, ne može utvrditi da li je njegov glas "legitiman" ili ne. Pravi nosioci konstitutivnosti su građani Bosne i Hercegovine, bez obzira na vjersku, nacionalnu, etničku ili bilo koju drugu pripadnost.

Svi smo mi građani ove zemlje. Zašto davati ekskluzivna prava bilo kome u ovoj zemlji? Uklanjanje etničkih prefiksa i izborni inžinjering kako bi se političarima osigurali birači koje oni žele, nije demokratija. Zar nije već cijelom svijetu jasno da ova trojica nacionalista to rade samo da bi ostali na vlasti, da bi dalje pljačkali i zaduživali se u ime ove države i zarad lične koristi? Ako vjerujete da će SAD i EU zadržati kredibilitet među građanima BiH, nakon izdaje našeg dostojanstva, zaboravite. Nikakve floskule nas ne mogu zaslijepiti toliko da prihvatimo čin saradnje sa političkom klasom koja je nanijela štetu našoj zemlji i budućnosti.

I na kraju, gospodine Palmer, ako ste odabrani da pomognete Bosni i Hercegovini, onda to učinite na pravi način: razgovarajte sa običnim građanima poput mene koji su svoje presude dobili na Sudu za ljudska prava u Strazburu. Pomozite nam da promijenimo prvo Ustav, pa Izborni zakon.

Jasno mi je da bi to otežalo Vašu misiju, ali to je jedini pravi put. Nemojte citirati naše presude, kojima smo imali za cilj da "otpakujemo" bh. politiku, u želji da zadovoljite Čovića, Dodika, Izetbegovića ili bilo koje druge bh. političare.