- Iako iz Rada ponovo kose zelene površine u našim naseljima, ponovo su preskočeni ovi zeleni pojasevi. Čini mi se da godinama nisu na tim dijelovima pokosili travu. Te površine su ruglo, prepune šiblja, smeća.

Bosanska ulica

Svaki put ih preskoče. Kada su bile vrućine, bojali smo se da ako u blizini ostavimo vozilo, da će ući zmije, toliko je zapušteno. Ne možemo da vjerujemo da okolo mogu sve pokositi i ovo ostaviti - priča nam jedan od stanovnika Alipašinog Polja.