Da bi stupio na snagu, potrebno je da ovaj akt odobri u istom tekstu i Dom naroda čija je sjednica sazvana za sutra. Ako se to desi, Federacija će pravovremeno dobiti budžet za narednu godinu.

Prema današnjem obraćanju Zastupničkom domu federalnog premijera Fadila Novalića, koji je prvo prezentirao ekonomske posljedice pandemije COVID-a 19, budžet za 2021. sadržavat će mjere za sanaciju stanja. To se odnosi na prilike u vezi s GDP-om i radnim mjestima čiji je broj umanjen od početka pandemije u FBiH, a kasnije nadomješćivan zahvaljujući 'korona zakonu' te drugim preduzimanim mjerama.

Ukupni predloženi budžetski iznos je 5.481.251.899 KM, što je za 27,7 miliona KM manje od ovogodišnjeg budžeta, odnosno rebalansa izvršenog u aprilu.

Planirani porezni prihodi su gotovo na ovogodišnjem nivou jer Vlada smatra da će planirane mjere dati rezultate.

Budžetski prihodi od doprinosa za PIO očekuju se kao i u 2020. godini, što važi i za prihode od indirektnih poreza.

Premijer je za iduću godinu najavio nastavak restriktivne politike u javnoj potrošnji, a za plaće i naknade troškova zaposlenih kazao da je ukupni iznos blago povećan nakon što je s početkom pandemije bio smanjen. I s povećanjem je ispod nivoa Rebalansa budžeta za 2020. godinu.

Planirani budžetski rashodi su 4,4 milijarde KM, od čega je za kapitalne transfere planirano 227,5 miliona KM, odnosno 90 miliona više nego u 2020. godini. Za izgradnju brzih cesta je planirano 115 miliona. Ovom iznosu će tokom godine biti pridodano još 20 miliona KM.

U nastavku borbe protiv posljedica pandemije COVID-a 19, predviđeno je intenziviranje mjera, pa u tom smislu, pomoć nižim nivoima vlasti, kantonima i općinama u iznosu od 230 miliona KM, kao i 150 miliona Fondu za stabilizaciju privrede. Ovo drugo će se trošiti na temelju podzakonskih akata.

Za podršku zapošljavanju je predviđeno dodatnih 50 miliona, kao i novih 25 miliona podrške privredi kroz garancijski fond; zatim deset miliona za uvezivanje staža zaposlenih u privatnim i javnim preduzećima, te pomoć od devet miliona KM aerodromima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli kao subjektima koji trpe značajne posljedice krize izazvane pandemijom. Predviđeno je i 25 miliona KM za izgradnju aerodroma u Bihaću.

Zdravstvenim ustanovama je planirano 60 miliona, duplo više nego dosad za borbu protiv COVID-a 19, kazao je federalni premijer i dodao da je novac za vakcine protiv COVID-a 19 već uplaćen.

Za naknade roditeljima djece s posebnim potrebama je predviđeno ukupno 16,5 miliona KM te tri miliona za ustanove socijalne zaštite.

Transferi za penzije, poljoprivredu, povratnike i druge korisnike ostali su na dosadašnjem nivou.

Premijer Novalić je zaključio da su sve planirane mjere realne i održive i naglasio da je izuzetno važno da Federacija BiH dobije i zakone o doprinosima te o porezu na dohodak.

Na ovoj sjednici Zastupničkog doma, zastupnici treba da se izjasne i o Prijedlogu zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2021., kao i o Prijedlogu zakona prema čijim odredbama gradonačelnik Mostara može proglasiti budžet Grada za 2021., uz saglasnost nadležnih iz gradske službe za finansije.