Zastupnici su imali veliki broj pitanja za ministra privrede Kantona Sarajevo Adnana Delić, uglavnom su se pitanja odnosila na zapošljavanje u novoj Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju koja bi se osnovala usvajanjem ovog zakona, kao i na opravdanost osnivanja te agencije.

Ministar Adnan Delić je govorio o nadležnostima ministarstva, o organizacijama u njegovoj nadležnosti i navodnim nepravilnostima u radu bivših uprava institucija, preduzeća u nadležnosti Ministarstva.

Zastupnica Amra Hasagić reagirala je na navode ministra Delića.

- Ostaje mi nejasnoća u odgovorima na pitanja. Kazao je oni neće, a mi to jesmo. Ja ne znam ko ste vi, ko smo mi jer kod vas ima malo i nas i ja se nadam da ste vi za sve ove insinuacije ili potvrđena djela podnijeli krivične prijave, jer degutantno je zaista konstantno iz sjednice u sjednicu slušati i gledati ta upiranja prstom, mi, vi, oni, a vjerujte mi da je više nas kod vas – kazala je Hasagić.