Broj aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatera u četvrtom kvartalu prošle godine iznosio je 505.128, što predstavlja pad od sedam posto u odnosu na četvrti kvartal 2021.

Odlazni saobraćaj fiksne telefonske mreže u četvrtom kvartalu 2022. godine je iznosio 273 miliona 722.198 minuta i manji je za 19,9 posto u odnosu na prvi kvartal 2021. godine.

U četvrtom kvartalu prošle godine mobilna mreža je imala 3 miliona 811.931 korisnika što je rast od 2,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, podaci su Agencija za statistiku BiH.

Odlazni saobraćaj mobilne mreže u četvrtom kvartalu 2022. godine iznosio je 656 miliona 444.264 minuta, što pokazuje pad od 3,6 posto u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine.

Broj poslanih SMS poruka u četvrtom kvartalu prošle godine manji je za 19,8 posto, dok je broj poslanih MMS poruka veći za 6,5 ​​posto u odnosu na isto razdoblje 2021.