Reagovanje KCUS-a prenosimo u cijelosti: 

Duboko respektirajući Vašu bol zbog izgubljenog djeteta, i kao roditelji i kao građani, podržavamo Vašu borbu da dođete do istine i da se kazne počinioci pravnom regulativom i sistemom u koji vjerujemo i za koji se i sami borimo.

U povodu Vašeg istupanja na jučerašnjoj press konferenciji prisiljeni smo tražiti demant, a za neistine koje ste iznijeli u Vašem obraćanju. Prva se odnosi na senzacionalni naslov u kome se Sebija Izetgbegović tereti za promjenu ljekarskog tima koji je vještačio Alisu Mutap.

Od ukupno tri provedena vještačenja, KCUS je imenovao samo vještake u trećem vještačenju i to po nalogu Kantonalnog Tužilaštva (dopis 0203-27969 od 06.7.2016. godine). 

Dana 07.7.2016. godine imenovan je Tim vještaka : prof. dr. Sandra Vegar-Zubović, prof. dr. Kemal Dizdarević i prof. dr. Jasminka Đelilović-Vranić. 

Tom prilikom je prof. dr. Jasminka Đelilović-Vranić dala nalaz i mišljenje: "Ja u cijelosti ostajem kod ranije datog nalaza od 29.4.2016. godine i mišljenja sam da je tokom konkretne prilike Mutap Alisa pretrpjela potres mozga koji je bio teškog stepena".

I sami ste u Vašim istupima na televiziji i u sredstvima javnog informisanja imenovali vještake koji su sudjelovali u vještačenju i ime vještakinje koja je vještačila u dva navrata i dala spomenutu kvalifikaciju amnezije.

U Timu vještaka koje je odredilo Tužilaštvo prvi put su imenovani: prof. dr. Abdulah Kučukalić i prof. dr. Alma Bravo-Mehmedbašić, kao vještaci psihijatri i Elvedina Dervović, klinički psiholog.

Tvrdite da je prof. dr. Sebija Izetbegović promijenila ljekarski tim, iako znate i više puta ste poimenice prozvali sve vještake koje je imenovalo Tužilaštvo sa Liste vještaka, a samo u trećem je tražilo da vještake imenuje KCUS.

Naime, prof. dr. Abdulah Kučukalić i prof. dr. Alma Bravo-Mehmedbašić su otišli u redovnu penziju prije dolaska prof. dr. Sebije Izetbegović na poziciju generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo. 

Prof. dr. Abdulah Kučukalić i prof. dr. Alma Bravo-Mehmedbašić su stekli uvjete za strosnu penziju dana 21.12.2015. godine, a prof. dr. Sebija Izetbegović stupila je na funkciju generalne direktorice 08.1.2016. godine, dakle nakon njihovog odlaska. 

Za drugo vještačenje po nalogu Tužilaštva bili su angažirani vještaci: prof.dr. Jasminka Đelilović-Vranić, prof. dr. Azra Alajbegović i prim. dr. Žarko Savić i također ih nije imenovao KCUS.

Dostupnost imena vještaka koji su sudjelovali u vještačenjima je vidljiva svim korisnicima portala i žalosno je da ste dopustili da Vašim bolom manipuliraju ljudi koji skupljaju sitne političke poene u utrci za predstojeće izbore. Ljudi koji blaćenjem imena časnih ljudi u javnosti, a ne svojim vlastitim kvalifikacijama i postignućima, nastoje prigrabiti simpatije glasača.

Iznošenje ovih i sličnih neistina već je predmetom nekoliko pokrenutih sudskih sporova za klevetu. Stoga Vas molimo da iznesete istinite činjenice. U protivnom ćemo morati legalnim putem tražiti zadovoljštinu.

Ovakve neistinite tvrdnje i iznošenje laži štete, ne samo nama kao pojedinicima, nego i Kliničkom centru u cjelini.