Trend kontinuiranog smanjenja zabilježen je i kod srednjoškolaca. Najveće procentualno smanjenje u šestogodišnjem periodu zabilježeno je u Unsko-sanskom kantonu (27,75 posto), Hercegovačko-neretvanskom kantonu (27,16 posto) i Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (22,79 posto).

Prekidanje obrazovanja prije završetka

- Među najvažnijim uzrocima smanjenja broja upisanih učenika u prvi razred osnovne i srednje škole i smanjenja ukupnog broja učenika u Federaciji BiH, smatra se pad nataliteta, koji je posljedica teške ekonomske situacije u društvu i velike stope nezaposlenosti mladih koji planiraju porodicu. Među ostalim faktorima koji imaju utjecaj na smanjenje broja učenika u osnovnim i srednjim školama su migracije stanovništva (posebno isaljavanje porodica sa djecom školskog uzrasta), djeca pripadnici romske nacionalnosti kao posebno ranjiva kategorija, i drugi učenici iz ranjivih grupa koji prekidaju obrazovanje prije njegovog završetka - kazala nam je Nadija Bandić, pomoćnica federalnog ministra obrazovanja i nauke za predškolsko, osnovno i srednje obazovanje.

Nadija Bandić

Ukazuje da prema određenim pokazateljima neredovno pohađanje nastave često može biti rani znak upozorenja da je dijete u riziku od prekida obrazovanja prije njegovog završetka.

Bandić navodi kako je jedna od preporuka Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za poboljšanje ovog stanja neophodno da se svoj djeci predškolskog uzrasta osigura mogućnost da budu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu.

Nastaviti projekat nabavke besplatnih udžbenika

- Također je potrebno uspostaviti efikasan sistem evidentiranja djece koja ne upisuju osnovnu i srednju školu i koja napuštaju osnovno i srednje obrazovanje prije njegovog završetka. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci iz marginaliziranih grupa, koja su usljed krize izazvane COVID-19 virusom, u većoj opasnosti da prekinu obrazovanje prije njegovog završetka. Neophodno je osigurati pravo upisa u osnovnu školu djeci koja nisu evidentirana u matične knjige rođenih i olakšati procedure upisa za djecu pripadnika romske nacionalnosti, djecu stranih državljana i drugu djecu koja mogu imati birokratske prepreke prilikom upisa u osnovnu školu - govori Bandić i dodaje:

- Neophodno je razvijati i podržati programe naknadnog sticanja osnovnog i srednjeg obrazovanja za odrasle bez kvalifikacije i osigurati određena sredstva za ovu namjenu iz federalnog, kantonalnih i općinskih budžeta. Ministarstvo će u saradnji s kantonalnim ministarstvima obrazovanja, nastaviti provoditi projekat nabavke besplatnih udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih porodica i inicirati da se on transformira u redovan program za koji će se svake godine izdvajati sredstva iz federalnog i kantonalnih budžeta. Općine i kantoni svake godine u svojim budžetima trebaju alocirati dovoljno sredstava za osiguranje besplatnog prijevoza učenicima osnovnih škola, koji imaju pravo na isti, u skladu s važećom zakonskom regulativom.

Bandić se osvrnula na trenutno odvijanje nastave koje je prilagođeno epidemiološkoj situaciji uslljed pandemije koronavirusa.

Omogućiti kvalitetan pristup online nastavi

- Usljed izazova sa kojima je suočen obrazovni sektor radi pandemije COVID-19, potrebno je osigurati kontinuitet izdvajanja za obrazovanje, a po mogućnosti i povećanje istih. Dodatni novac se treba usmjeriti u nabavku potrebne opreme kako bi sva djeca imala pristup kvalitetnom obrazovanju, uključujući i kvalitetan pristup online nastavi. Također, potrebno je osigurati da se nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima škola pruži odgovarajuća podrška, u vidu edukacija kako bi se nastavili uspješno nositi sa izazovima u okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19 - rekla je.