U okviru transfera predviđen je i Program promocije domaćeg turizma subvencioniranjem boravka građanima FBiH u ugostiteljskim objektma koji pružaju usluge smještaja na području FBiH u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM.

Svrha programa je promocija turističke ponude FBiH subvencioniranjem turističkih paket aranžmana građanima FBiH, (domaći turisti), putem vaučera.

Korisnici sredstava će biti pravna lica registrovana u FBiH koja, pored ostalih aktivnosti posluju i kao internet servis za prodaju turističko-ugostiteljskih usluga, a ista su u 2021. realizovala više od 1.000 turističkih paket aranžmana putem online platforme i online plaćanja. Posredstvom ovih pravnih lica izdavat će se vaučeri punoljetnim građanima FBiH/domaći turisti.

Kriteriji za raspodjelu novca su iskustvo od najmanje godinu dana objavljivanja poslova Internet prodaje, mogućnost plaćanja putem Interneta, da je ostvareno najmanje 1.000 prodatih turističkih paketa aranžmana putem Internet prodaje u 2021. godini.

- Korisnici sredstava će staviti na raspolaganje punoljetnim građanima FBiH vaučere po principu: jedan vaučer u iznosu od 200 KM - jedan turistički paket aranžman u iznosu od najmanje 250 KM - stoji u Odluci.