Unsko-Sanski kanton – Pfizer, prva doza – 1.500 vakcina.

Posavski kanton – AstraZeneca, prva doza – 990, Pfizer, prva doza – 300, Sinopharm, prva doza – 400 vakcina.

Tuzlanski kanton – AstraZeneca, prva doza – 6.000 vakcina, Pfizer, prva doza – 3.000, Sinopharm, prva doza – 4.000 vakcina.

Zeničko-dobojski kanton – nije iskazao potrebe za vakcinama.

Bosansko-podrinjski kanton – AstraZeneca, druga doza – 550, Pfizer, prva doza – 150 vakcina.

Srednjobosanski kanton – AstraZeneca, prva doza – 3.000, Pfizer, prva doza – 1.500, Sinopharm, prva doza – 2.000 vakcina.

Hercegovačko-neretvanski kanton – AstraZeneca, druga doza – 500, Pfizer, prva doza – 1.650, Sinopharm, prva doza 2.200 vakcina.

Zapadnohercegovački kanton – AstraZeneca, druga doza – 200, AstraZeneca, prva doza – 300, Pfizer, prva doza – 600, Sinopharm, prva doza – 200 vakcina.

Kanton Sarajevo – Pfizer, prva doza – 3.300 vakcina.

Kanton 10 – Pfizer, prva doza – 180, Sinopharm, prva doza – 100 vakcina.

Kada se brojke saberu – za narednu sedmicu kantonima će za drugu dozu biti isporučeno 2.240, a za prvu 9.300 AstraZeneca vakcina.

Kantoni će dobiti i Pfizer vakcine i 12.180 koje će biti utrošene za prvu dozu.

Bit će isporučeno i 8.900 Sinopharm vakcina za prvu dozu.

Ukupno će kantonima za narednu sedmicu otići 32.620 vakcina.

Podsjetimo, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH distribuciju vakcina protiv COVID-19 vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.